Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Wirowy regulator przepływu cieczy

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

421806

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

06.06.2017

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

235974

Data otrzymania prawa

17.06.2020

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

18/2020

Data upublicznienia

16.11.2020