Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Urządzenie do poruszania się po powierzchni wody

Creators

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Co-owner institution name

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

426367

Patent office submission date

18.07.2018

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

236126

Date of obtaining the right

09.07.2020

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

20/2020

Made public date

14.12.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.