Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Silnik spalinowy

Twórcy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

418362

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

16.08.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

05/2018

Data upublicznienia

26.02.2018

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

229658

Data otrzymania prawa

23.03.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

08/2018

Data upublicznienia

31.08.2018