Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Kołowa płyta warstwowa w postaci warstw metalowych

Twórcy

[ 1 ] Instytut Matematyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

403892

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

15.05.2013

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

227743

Data otrzymania prawa

07.08.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

01/2018

Data upublicznienia

31.01.2018