Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Outcome

Title

Układ cewki płyty grzewczej indukcyjnej, ruchomej w płaszczyźnie płyty oraz sposób poruszania się cewki w układzie

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Mechanical engineering

PAT number

1778

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

415079

Patent office submission date

02.12.2015

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

228550

Date of obtaining the right

15.11.2017

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

04/2018

Made public date

30.04.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.