Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

System do estymacji rozmiarów obiektów i sposób estymacji rozmiarów obiektów

Twórcy

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Europejski Urząd Patentowy
Walidacja Niemcy

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

411656

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

21.03.2015

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

3073442

Data otrzymania prawa

01.03.2017

Kraj / region

Europejski Urząd Patentowy

Upubliczniono

Biuletyn EPO

Numer

2017-09

Data upublicznienia

01.03.2017

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

307442

Data otrzymania prawa

01.03.2017

Kraj / region

Walidacja Niemcy

Upubliczniono

Biuletyn EPO

Numer

2017/09

Data upublicznienia

01.03.2017