Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Optyczne pole komutacyjne typu MBA(N,e,2)

Twórcy

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

393361

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

20.12.2010

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

227605

Data otrzymania prawa

13.07.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

01/2018

Data upublicznienia

31.01.2018