Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób otrzymywania paliwa bioodnawialnego z użyciem mikrofal

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Nazwa instytucji współuprawnionej

Przemysłowy Instytut Maszyn Roboczych

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

391705

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

01.07.2010

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

226264

Data otrzymania prawa

02.02.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

7/2017

Data upublicznienia

31.07.2017