Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Były pracownik Politechniki Poznańskiej

dr inż. Ireneusz Miesiąc

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki

Artykuły (4)

Rozdziały (5)

Książki (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (26)

Recenzje prac dyplomowych (51)

Wyniki (2)