Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sposób badania połączeń klejowych na profilach zamkniętych metodą ultradźwiękową

Creators

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport
[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

394329

Patent office submission date

24.03.2011

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

223847

Date of obtaining the right

18.03.2016

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

11/2016

Made public date

30.11.2016

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.