Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób badania połączeń klejowych na profilach zamkniętych metodą ultradźwiękową

Twórcy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport
[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

394329

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

24.03.2011

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

223847

Data otrzymania prawa

18.03.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

11/2016

Data upublicznienia

30.11.2016