Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Kompozyt polioksymetylenu POM/POSS o podwyższonej udarności i stabilności termicznej , sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie.

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.7] Inżynieria materiałowa
[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

407468

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

10.03.2014

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

229802

Data otrzymania prawa

09.03.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

08/2018

Data upublicznienia

31.08.2018