Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Kompozyt polioksymetylenu POM/POSS o podwyższonej udarności i stabilności termicznej , sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie.

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Materials engineering
[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

407468

Patent office submission date

10.03.2014

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

229802

Date of obtaining the right

09.03.2018

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

08/2018

Made public date

31.08.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.