Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sposób wytwarzania dwufazowego nanokompozytu odwracalnie absorbującego wodór na bazie stopu magnezu modyfikowanego stopem typu TiNi

Creators

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Materials engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

398882

Patent office submission date

19.04.2012

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

225498

Date of obtaining the right

07.11.2016

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

4/2017

Made public date

28.04.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.