Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób wytwarzania dwufazowego nanokompozytu odwracalnie absorbującego wodór na bazie stopu magnezu modyfikowanego stopem typu TiNi

Twórcy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.7] Inżynieria materiałowa

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

398882

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

19.04.2012

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

225498

Data otrzymania prawa

07.11.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

4/2017

Data upublicznienia

28.04.2017