Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Magnetoelektryczny silnik synchroniczny o rozruchu asynchronicznym i dzielonym uzwojeniu stojana

Twórcy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

401960

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

10.12.2012

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

224016

Data otrzymania prawa

18.04.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

11/2016

Data upublicznienia

30.11.2016