Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Outcome

Title

Magnetoelektryczny silnik synchroniczny o rozruchu asynchronicznym i dzielonym uzwojeniu stojana

Creators

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

PAT number

1522

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

401960

Patent office submission date

10.12.2012

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

224016

Date of obtaining the right

18.04.2016

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

11/2016

Made public date

30.11.2016

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.