Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Cezary Jędryczka

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

cezary.jedryczka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 96

ResearcherID

L-6052-2014

ORCID

0000-0001-5427-059X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (35)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (22)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska