Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Cezary Jędryczka

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

cezary.jedryczka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 96

ORCID

0000-0001-5427-059X

ResearcherID

L-6052-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (39)

Rozdziały (24)

Raporty (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (48)

Recenzje prac dyplomowych (22)

Wyniki (13)