Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób wytwarzania fotostabilnych kompozytów celulozy i tlenku tytanu (IV) z wykorzystaniem cykloheksyloamoniowych cieczy jonowych

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

400205

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

01.08.2012

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

226095

Data otrzymania prawa

01.12.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

6/2017

Data upublicznienia

30.06.2017