Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób wytwarzania węgla aktywnego z tytoniu w procesie jednoczesnej karbonizacji i samoaktywacji

Twórcy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

401641

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

16.11.2012

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

223750

Data otrzymania prawa

10.02.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

10/2016

Data upublicznienia

31.10.2016