Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Głowica perforująca pasy napędowe i przenośnikowe

Creators

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

417285

Patent office submission date

23.05.2016

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

229837

Date of obtaining the right

16.04.2018

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

08/2018

Made public date

31.08.2018