Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób wytwarzania dwufazowego nanokompozytu Ti2Ni/Pd/wielościenne nanorurki węglowe do zastosowania na materiał anodowy w akumulatorach typu Ni-MH

Twórcy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.7] Inżynieria materiałowa

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

406047

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

14.11.2013

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

223863

Data otrzymania prawa

01.03.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

11/2016

Data upublicznienia

30.11.2016