Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sposób wytwarzania dwufazowego nanokompozytu Ti2Ni/Pd/wielościenne nanorurki węglowe do zastosowania na materiał anodowy w akumulatorach typu Ni-MH

Creators

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Materials engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

406047

Patent office submission date

14.11.2013

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

223863

Date of obtaining the right

01.03.2016

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

11/2016

Made public date

30.11.2016

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.