Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Ruchomy deflektor kotła na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Twórcy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport
[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

406284

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

27.11.2013

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

224811

Data otrzymania prawa

19.07.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

2/2017

Data upublicznienia

28.02.2017