Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Hybrydowy kompozyt żywic polimerowych, sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Nazwa instytucji współuprawnionej

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

406559

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

17.12.2013

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

224582

Data otrzymania prawa

24.06.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

1/2017

Data upublicznienia

31.01.2017