Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Układ podnoszenia blatu stanowiska roboczego, w szczególności dla osób niepełnosprawnych

Creators

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

411281

Patent office submission date

16.02.2015

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

230607

Date of obtaining the right

05.06.2018

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

11/2018

Made public date

30.11.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.