Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Uprząż ewakuacyjna

Creators

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

126132

Patent office submission date

18.02.2014

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

70692

Date of obtaining the right

04.12.2018

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

3/2019

Made public date

29.03.2019