Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Zespół unoszenia arkuszy z materiałów o niskiej gęstości, zwłaszcza tektury

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

427930

Patent office submission date

27.11.2018

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

236919

Date of obtaining the right

18.11.2020

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

04/2021

Made public date

22.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.