Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Dariusz Bartkowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

dariusz.bartkowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 65

PBN ID

3959683

ResearcherID

F-1956-2013

ORCID

0000-0002-3491-4447

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=MFhuN8IAAAAJ&view_op=list_works

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.7 Inżynieria materiałowa: 25%

Artykuły (40)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS