Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Hydrauliczny odbiornik ciśnieniowy

Creators

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

420407

Patent office submission date

01.02.2017

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

236783

Date of obtaining the right

15.10.2020

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

04/2021

Made public date

22.02.2021