Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Damian Frąckowiak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

damian.frackowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 54

ORCID

0000-0002-0535-4196

ResearcherID

C-4410-2015

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.6 Inżynieria lądowa i transport: 25%

Artykuły (2)

Rozdziały (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (51)

Recenzje prac dyplomowych (19)

Wyniki (2)