Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Urządzenie do segregacji odpadów komunalnych, zwłaszcza w budynkach wielokondygnacyjnych

Creators

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Type of protection law

invention / utility model

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

408033

Patent office submission date

28.04.2014

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

23/2015

Made public date

09.11.2015

Granting and maintaining protection

Protection law number

225819

Date of obtaining the right

02.12.2016

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

05/2017

Made public date

31.05.2017