Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Urządzenie do segregacji odpadów komunalnych, zwłaszcza w budynkach wielokondygnacyjnych

Creators

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

413239

Patent office submission date

23.07.2015

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

03/2017

Made public date

30.01.2017

Granting and maintaining protection

Protection law number

227491

Date of obtaining the right

12.04.2017

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

12/2017

Made public date

29.12.2017