Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Szynowy układ jezdny przedni

Creators

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Type of protection law

invention / utility model

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

410180

Patent office submission date

19.11.2014

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

11/2016

Made public date

23.05.2016

Granting and maintaining protection

Protection law number

227926

Date of obtaining the right

23.06.2017

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

01/2018

Made public date

31.01.2018