Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Szynowy zespół jezdny pojazdu drogowo-szynowego

Creators

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

417852

Patent office submission date

05.07.2016

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

02/2018

Made public date

15.01.2018

Granting and maintaining protection

Protection law number

233395

Date of obtaining the right

27.05.2019

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

10/2019

Made public date

31.10.2019