Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Czteroosiowa przyczepa kontenerowa, zwłaszcza do transportu kontenerów serii ISO po drogach kołowych

Twórcy

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

420482

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

09.02.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

17/2018

Data upublicznienia

13.08.2018

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

233088

Data otrzymania prawa

18.04.2019

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

08/2019

Data upublicznienia

30.08.2019