Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Blokada unieruchamiająca broń długą kulową systemu Mauser i pokrewnych - zabezpieczająca przed dostępem osób nieuprawnionych

Twórcy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

417956

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

14.07.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

02/2018

Data upublicznienia

15.01.2018

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

230049

Data otrzymania prawa

09.05.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

09/2018

Data upublicznienia

28.09.2018