Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Blokada unieruchamiająca broń długą kulową systemu Mauser i pokrewnych - zabezpieczająca przed dostępem osób nieuprawnionych

Creators

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

417956

Patent office submission date

14.07.2016

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

02/2018

Made public date

15.01.2018

Granting and maintaining protection

Protection law number

230049

Date of obtaining the right

09.05.2018

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

09/2018

Made public date

28.09.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.