Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Outcome

Title

Sposób zagospodarowania złóż gazu ziemnego nisko i średniokalorycznego ze znaczną zawartością siarkowodoru oraz układ do zagospodarowania złóż gazu ziemnego nisko i średniokalorycznego ze znaczną zawartością siarkowodoru

Creators

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

PAT number

0017

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

425322

Patent office submission date

24.04.2018

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

23/2019

Made public date

04.11.2019

Granting and maintaining protection

Protection law number

237947

Date of obtaining the right

03.03.2021

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

12/2021

Made public date

14.06.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.