Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Inżektorowa lanca paliwowa

Twórcy

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

419300

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

31.10.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

10/2018

Data upublicznienia

07.05.2018

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

230362

Data otrzymania prawa

25.05.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

10/2018

Data upublicznienia

31.10.2018