Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Inżektorowa lanca paliwowa

Creators

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Environmental engineering, mining and energy

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

419300

Patent office submission date

31.10.2016

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

10/2018

Made public date

07.05.2018

Granting and maintaining protection

Protection law number

230362

Date of obtaining the right

25.05.2018

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

10/2018

Made public date

31.10.2018