Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Głowica do pomiaru odchyłki okrągłości wewnętrznych powierzchni walcowych metodą stykową i bezstykową

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

408004

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

25.04.2014

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

22/2015

Data upublicznienia

26.10.2015

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

225971

Data otrzymania prawa

08.12.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

06/2017

Data upublicznienia

30.06.2017