Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Głowica do pomiaru odchyłki okrągłości wewnętrznych powierzchni walcowych metodą stykową i bezstykową

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

408004

Patent office submission date

25.04.2014

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

22/2015

Made public date

26.10.2015

Granting and maintaining protection

Protection law number

225971

Date of obtaining the right

08.12.2016

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

06/2017

Made public date

30.06.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.