Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób otrzymywania fotostabilnych kompozytów na bazie celulozy z wykorzystaniem cykloheksyloamoniowych cieczy jonowych

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

407809

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

07.04.2014

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

21/2015

Data upublicznienia

12.10.2015

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

226883

Data otrzymania prawa

03.04.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

09/2017

Data upublicznienia

29.09.2017