Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Protonowe ciecze jonowe tebukonazolu i propikonazolu z anionem dikamby oraz sposób ich wytwarzania

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

406947

Patent office submission date

27.01.2014

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

16/2015

Made public date

03.08.2015

Granting and maintaining protection

Protection law number

226009

Date of obtaining the right

12.12.2016

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

06/2017

Made public date

30.06.2017