Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Nowe herbicydowe bisamoniowe sole z kationem alkilodiylo-bis(etanolodietyloamoniowym) z anionem 4-chloro-2-metylofenoksyoctowym albo 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako środki ochrony roślin

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

413373

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

31.07.2015

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

04/2017

Data upublicznienia

13.02.2017

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

228020

Data otrzymania prawa

18.09.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

02/2018

Data upublicznienia

28.02.2018