Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Ciecze jonowe z kationem N-[2-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glukopiranozyloksy)etylo]-N,N,N-alkilodimetyloamoniowym i anionem (4-chloro-2-metylofenoksy)octanowym oraz sposób ich otrzymywania

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

413284

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

27.07.2015

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

03/2017

Data upublicznienia

30.01.2017

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

228038

Data otrzymania prawa

06.06.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

02/2018

Data upublicznienia

28.02.2018