Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Nowe herbicydowe sole z kationem alkilodiylo-bis(etanolodimetyloamoniowym) i z anionem 4-chloro-2-metylofenoksyoctowym albo 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowym oraz sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie jako środki ochrony roślin

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

413372

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

31.07.2015

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

04/2017

Data upublicznienia

13.02.2017

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

228325

Data otrzymania prawa

18.09.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

03/2018

Data upublicznienia

30.03.2018