Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Protonowe ciecze jonowe propikonazolu oraz sposób ich wytwarzania

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

406946

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

27.01.2014

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

16/2015

Data upublicznienia

03.08.2018

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

228473

Data otrzymania prawa

21.09.2021

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

04/2018

Data upublicznienia

30.04.2018