Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Nowe czwartorzędowe alkoksymetylowe chlorki propikonazolu, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie jako inhibitory wzrostu patogenów grzybowych

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

410320

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

01.12.2014

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

12/2016

Data upublicznienia

06.06.2016

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

229169

Data otrzymania prawa

12.10.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

06/2018

Data upublicznienia

29.06.2018