Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Czwartorzędowe sole difenokonazolu z anionem nieorganicznym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowania jako fungicydy

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

413493

Patent office submission date

10.08.2015

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

04/2017

Made public date

13.02.2017

Granting and maintaining protection

Protection law number

229316

Date of obtaining the right

14.11.2017

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

07/2018

Made public date

31.07.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.