Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Czwartorzędowe sole difenokonazolu z anionem nieorganicznym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowania jako fungicydy

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

413493

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

10.08.2015

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

04/2017

Data upublicznienia

13.02.2017

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

229316

Data otrzymania prawa

14.11.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

07/2018

Data upublicznienia

31.07.2018