Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

4-Chloro-2-metylofenoksyoctany alkoksymetylobis(2-hydroksyetylo)metyloamoniowe, sposób otrzymywania i zastosowanie jako środek ochrony roślin

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

410423

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

08.12.2014

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

13/2016

Data upublicznienia

20.06.2016

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

229570

Data otrzymania prawa

12.10.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

07/2018

Data upublicznienia

31.07.2018