Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Amoniowe ciecze jonowe z anionem pochodzenia naturalnego i sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

412559

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

01.06.2015

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

25/2016

Data upublicznienia

05.12.2016

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

229997

Data otrzymania prawa

25.04.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

09/2018

Data upublicznienia

28.09.2018