Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Amoniowe ciecze jonowe z anionem pochodzenia naturalnego i sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

412559

Patent office submission date

01.06.2015

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

25/2016

Made public date

05.12.2016

Granting and maintaining protection

Protection law number

229997

Date of obtaining the right

25.04.2018

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

09/2018

Made public date

28.09.2018

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.