Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Nowe 4-chloro-2-metylofenoksyoctany alkoksymetylo(2-hydroksyetylo)dietyloamoniowe i sposób ich wytwarzania oraz zastosowania jako herbicyd

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

410422

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

08.12.2014

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

13/2016

Data upublicznienia

20.06.2016

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

230786

Data otrzymania prawa

14.08.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

12/2018

Data upublicznienia

31.12.2018