Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Nowe trzeciorzędowe sole organiczne z kationem trimetylosulfoksoniowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

417965

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

14.07.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

02/2018

Data upublicznienia

15.01.2018

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

230985

Data otrzymania prawa

13.09.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

01/2019

Data upublicznienia

31.01.2019