Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Urządzenie do pomiaru przestrzeni manipulacji człowieka w zakresie sił i granicznych sięgów, sposób dokonywania pomiaru przestrzeni manipulacji człowieka w zakresie granicznych sięgów i sposób dokonywania pomiaru przestrzeni manipulacji człowieka w zakresie sił

Creators

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

407661

Patent office submission date

25.04.2014

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

22/2015

Made public date

26.10.2015

Granting and maintaining protection

Protection law number

226411

Date of obtaining the right

19.01.2017

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

22/2015

Made public date

26.10.2015

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.