Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Czwartorzędowe abietyniany1-alkilo-3-metyloimidazoliowe, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe szkodników magazynowych

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

416216

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

22.02.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

18/2017

Data upublicznienia

28.08.2017

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

229929

Data otrzymania prawa

12.04.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

09/2018

Data upublicznienia

28.09.2018