Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Nowe czwartorzędowe sole alkoksymetylotebukonazolu z anionem 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesanowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako dwufunkcyjne środki ochrony roślin

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

413925

Patent office submission date

11.09.2015

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

06/2017

Made public date

13.03.2017

Granting and maintaining protection

Protection law number

231715

Date of obtaining the right

08.11.2018

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

03/2019

Made public date

29.03.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.