Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Nowe czwartorzędowe sole alkoksymetylotebukonazolu z anionem 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesanowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako dwufunkcyjne środki ochrony roślin

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

413925

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

11.09.2015

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Biuletyn Urzędu Patentowego

Numer

06/2017

Data upublicznienia

13.03.2017

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

231715

Data otrzymania prawa

08.11.2018

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

03/2019

Data upublicznienia

29.03.2019